Kontantfaktura

Istället för att registrera betalningen i en kassaapparat kan du istället skriva ut en kontantfaktura. Fakturan lämnar du sedan till kunden som omedelbart betalar fakturan kontant.

Det ställs dock vissa krav på kontantfakturan för att detta ska fungera. Den måste uppfylla bokföringslagens krav på verifikation.Det innebär att fakturan måste innehålla uppgifter om när den har sammanställts, när affärshändelsen inträffade och vad det är som har sålts. Pris och moms måste också anges. Dessutom måste kundens namn och adress anges.

Måste bokföras omgående!

Betalningen av kontantfakturan måste bokföras senast nästa arbetsdag. Det är dock inget problem om du skriver ut kontantfakturan direkt i ditt bokföringsprogram. Då kan programmet oftast se till så att betalningen bokförs i samma stund som fakturan skrivs ut.

Dessutom måste kontantfakturan bevaras i bokföringen.